Din varukorg (0)
Totalt: 0 SEK
Produkt
Antal
Summa (inkl.moms)
Du har inga produkter i din varukorg.
Till kassan
a b c d e f g h i j l m n p r s u

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Version 2019-06-26

Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) gäller mellan SUPERFRONT AB (”Superfront”, ”vi”, ”oss”), org. nr. 556911-0892, med adress Tegnérgatan 3, 111 40 Stockholm, e-mail: [email protected], och dig som kund (”du”), när vi samlar in uppgifter från dig när du skapar ett konto, prenumererar på nyhetsbrev, använder webbplatsen, alternativt genomför en beställning, på www.superfront.com (”Webbplats”).

1. ALLMÄNT
1.1 Superfront är som Personuppgiftsansvarig ansvarig för de Personuppgifter du lämnar till oss på Superfront. Med "Personuppgifter" menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Detta kan t.ex. vara namn, adress och IP-adress. Vilka Personuppgifter vi samlar in, till vilka ändamål och dess lagringstid framgår av denna Integritetspolicy.

2. GODKÄNNANDE
2.1 Genom att klicka i ”Jag godkänner Integritetspolicyn” -rutan vid registrering av konto på Webbplatsen, prenumeration på nyhetsbrev eller registrering av uppgifter i kassan, godkänner du till att vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

3. VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
3.1 a) För att hantera beställning och administration av ditt köp. b) För att fullgöra Superfronts rättsliga förpliktelser. c) För att kunna hantera kundtjänstärenden. d) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. e) För att fullgöra vårt användarvillkor vid skapande av konto på webbplatsen. f) För att fullgöra vårt åtagande vid ditt samtycke att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
4.1 Vi samlar in och använder följande Personuppgifter: a) Fullständigt namn, b) Adress, c) Telefonnummer/mobilnummer, och d) E-post.

4.2 När du genomför ett köp eller skapar ett användarkonto på Hemsidan kommer även viss information inhämtas automatiskt av oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande: a) Information om hur du har genomfört ett köp och hur du använder ditt användarkonto. b) Teknisk information, som kan innefatta den URL som du använder för att få åtkomst till Webbplatsen, din IP-adress, unique device ID, vilket språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks- och datorprestanda, samt information om vilket operativsystem du använder. c) Lokaliseringsuppgifter.

4.3 Vi kan förutom Personuppgifter komma att samla in uppgifter genom teknologier så som cookies, beacons, pixl-taggar och lokal lagring från din webbläsare eller enhet. Mer information om hur vi använder oss av cookies och liknade teknologier, och hur du som kund kan förhindra detta, finner du i vår Cookie Policy.

4.4 Vänligen uppmärksamma att Superfront inte kan genomföra din beställning, eller skapa ett användarkonto för dig på Webbplatsen, om du inte uppger de Personuppgifter som nämns ovan i 4.1.

5. ÄNDAMÅLEN
5.1 Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna framförallt för ändamålet att kunna genomföra din beställning via Webbplatsen, och för att kunna erbjuda dig en smidigare beställningsprocess om du skapar ett användarkonto hos oss på Superfront.

5.2 Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra din upplevelse på vår Webbplats och slutligen även för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Webbplatsen. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller berättigat intresse.

5.3 I de fall du genom prenumeration på vårt nyhetsbrev givit oss samtycke att behandla din e-postadress gör vi detta för att kunna skicka dig information om Superfront via email, vilket innefattar marknadsföring av Superfronts varor och tjänster, samt närstående samarbetspartners varor och tjänster.

5.4 Skulle du inte vilja att vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföring så kan du alltid kontakta oss, samt ta tillbaka tidigare lämnade samtycken. Kontakta oss på [email protected]

6. LAGRINGSTID
6.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för våra ändamål, samt i den mån vi finner grund i lagen att lagra dessa. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

7. DINA RÄTTIGHETER
7.1 a) Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter samt om så är fallet begära ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
b) Du har rätt att begära rättelse – Om någon eller några uppgifter är felaktiga kan du begära att få dessa rättade.
c) Du har rätt att begära radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina uppgifter borttagna.
d) Du har rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring samt behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller så kan du begära att behandlingen begränsas.
e) Du har rätt till dataportabilitet – det innebär att du kan kräva att dina personuppgifter flyttas från oss till ett annan myndighet, organisation eller ett företag. Denna rättighet är dock begränsad till uppgifter som du samtyckt till.

8. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
8.1 Superfront är som Personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandlingen av dina Personuppgifter sker lagenligt.

8.2 Superfront kan använda sig av Personuppgiftsbiträden för att kunna behandla dina Personuppgifter enligt de ovan angivna ändamålen. Detta kan t.ex. handla om IT-support, de som tillhandahåller våra servrar, de som utför kundanalyser och de som analyserar användarupplevelsen. Sådana underleverantörer kommer att ha samma skyldigheter som Superfront beträffande behandlingen av dina Personuppgifter.

8.3 Superfront kan komma att dela och överföra dina Personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågningar från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra problem med säkerhet eller teknik.

8.4 Superfront kan komma att dela och föra över dina Personuppgifter till tredje part, men endast för de angivna ändamålen i Avsnitt 5.

8.5 Superfront använder sig av flera tredjepartsleverantörer för betalningar som du gör till Superfront. Detta innebär att Superfront inte behandlar din betalningsinformation, som t.ex. information om dina bankkort eller kreditkort. Vänligen uppmärksamma att sådan information som du uppger till en tredjepartsleverantör, vars webbplats och tjänst är integrerad till vår Webbplats, kommer att uppges till den tredje parten. Din betalningsinformation kommer därför att behandlas enligt sådan tredjepartleverantörs användaravtal och Integritetspolicy. För sådana tredjepartsleverantörer, förstår du och godkänner att tredje parts Integritetspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna Integritetspolicy.

9. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
9.1 Om Superfront skulle utföra ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna här. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig om sådan väsentlig förändring utefter vad som är lämpligt för omständigheterna, och om det så även krävs av lag, kommer vi att be om ditt samtycke.

10. SÄKERHET
10.1 Du ska alltid känna dig trygg när du uppger Personuppgifter till Superfront. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter som behandlas.

10.2 Superfront behandlar dina data inom EU / EES och i USA. Dina data behandlas i enlighet med GDPR samt Privacy-Shield certifiering.

11. ÖVRIGT
11.1 Superfront har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av denna Integritetspolicy. Vidare så har Superfront rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt denna Integritetspolicy.

11.2 Om det sker förändringar i ägandet av Superfronts verksamhet, har vi rätt att överföra dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta erbjuda dig ett användarvänligt användarkonto, och en bra upplevelse vid beställning. Eventuella nya ägare lyder under de åtaganden och skyldigheter vi åtagit oss enligt denna Integritetspolicy.

Ta del av vår värld